VỀ CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

XE 4 CHỖ

0908.111.097

XE 7 CHỖ

0908.111.097

XE 16 CHỖ

0908.111.097

LIÊN HỆ ĐẶT XE

TAXI NỘI TỈNH
LOẠI XE GIÁ THÀNH
Taxi 4 chỗ loại nhỏ 14.500 VNĐ/km
Taxi 4 chỗ loại lớn 15.000 VNĐ/km
Taxi 7 chỗ MPV cỡ nhỏ 17.000 VNĐ/km
Taxi 7-8 chỗ SUV cỡ lớn 18.000 VNĐ/km
TAXI ĐƯỜNG XA >100KM
LOẠI XE GIÁ THÀNH
Taxi 4 chỗ loại nhỏ 13.000 VNĐ/km
Taxi 4 chỗ loại lớn 13.500 VNĐ/km
Taxi 7 chỗ MPV cỡ nhỏ 15.000 VNĐ/km
Taxi 7-8 chỗ SUV cỡ lớn 16.000 VNĐ/km

ĐIỀN THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ 


    ĐÔI NÉT VỀ TAXICAMMY247.COM